Musik for Alle - København

Relationer, samvær og fællesskaber

Blandt børn, i familen, blandt voksne


For børn:
Lige efter skoletid - i SFO-tiden - inviterer vi børn fra 0.– 6. klasse ind i helt nye musik-fællesskaber. Vi lægger vægt på trivsel, samvær og musikalsk oplevelse. Musik samler os og opleves givende.
Store hold er med 2 eller flere undervisere, så alle børn får udbytte af aktiviteten.
Her er vi: Dyvekeskolen, Gerbrandskolen, Sundbyøster Skole, Skolen på Islands Brygge, Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole, Lykkebo skole og Hanssted Skole.
Der er løbende tilmelding og oprettelse af hold.

Læs mere om vores musikalske tilbud til børn.


For voksen med barn:
”Generationer spiller sammen” – I lærer begge at spille.
Prioritér den gode aktivitetstid sammen med dit barn - eller barnebarn. Tag dit barn med – eller lad barnet tage dig med – til Generationsundervisning!
På vores hold er vi 3-4 voksne sammen med vores børn, vi skaber relationer og lærer alle at spille på en sjov, aktiv og levende måde.
Her er vi: Hanssted Skole, Gerbrandskolen.
Der er løbende tilmelding og oprettelse af hold.

Læs mere om vores Generationsundervisning


For voksne:
Det er aldrig for sent at lære at spille. Vælg dit instrument og mød andre i en musikalsk relation. Undervisningen foregår på vores voksencenter på Skolen på Islands Brygge. I instrumentgrupper øver vi sammen og så mødes vi løbende med andre instrumentgrupper og spiller orkester på et større hold. Vi anvender særlige materialer til formålet.
Der er løbende tilmelding og oprettelse af hold.

Læs mere om vores tilbud til Voksne


Hvad får du/I ud af det:
Alle kommer til at spille og musicere med andre meget hurtigt. Du vil opleve glæden ved at spille selv og dit øre vil opdage nye ting i musikkens verden.  Efter et halvt år deltager du i din første koncert sammen med alle andre i Musik for Alle København.  Efter nogle få sæsoner vil du kunne deltage i et eksisterende orkester, lave dit eget, eller komme med i nye orkestre i Musik for Alle København.


M4AK - Musicerende undervisning med fællesskabet i centrum
Dét at være og musicere sammen står i centrum. Vores undervisning bygger på den nyeste forskning om musicerende musikundervisning. Vi gør hele tiden flere ting, vi spiller på instrumentet, vi læser noder og instruktioner, vi bevæger os, vi klapper og trommer rytmer og bruger også stemmen til at opleve dét som vi spiller på instrumentet. Ved at benytte flere parametre, sker læring hurtigere. Musikken er arrangeret, så man altid kan få stof der er en smule sværere eller stof der er en smule lettere. Derfor kan alle være med i de samme numre på samme tid. Vi spiller med noder, vi spiller udenad og vi improviserer. Med computer eller mobilen kan du hjemme benytte vores digitale læringsrum, og spille og øve alle numre selv.


ANDRE TILBUD

KARENS MINDE BØRNEKULTURSTED
I samarbejde med Børnekulturstedet Karens Minde starter vi en række nye musik-aktiviteter i det nye år:
- ”Familiekor” - sammensang for børn og deres forældre
- ”Vi spiller Musik”, orkesterrettede instrumenthold for børn fra 3. klasse
- ”Generationsundervisning”, instrumenthold for forældre sammen med deres børn.
SE NÆRMERE HER


Følg os på FacebookHar du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os:
Kontakt os per mail: mail@m4ak.dk
eller per telefon: 4280 3090 (Henrik).

Stacks Image 198