For børn


Ind i musikken - den første musikalske leg og samvær. For 0. og 1. klasse
Vi laver Musik – fortsat musikleg og første møde med instrumenter. For 2. klasse.
Vi spiller Sammen – instrumentgrupper og fællesspil på hold. For 3. – 6. klasse


Ind i Musikken

Lad dit barn møde musikken på vores hold for de mindste skolebørn, sammen med sine kammerater og venner. Bevægelse, rytme, sang og spil. Gennem musikken opbygger vi fællesskab og samvær, leg og oplevelse.

Det er afgørende for M4AK, at børnene glædes ved at lave musik. Vi leger, vi spiller, vi laver lydmalerier og små kompositioner. Og vi lærer en række musikalske begreber at kende.

For børn i 0. – 1. klasse. 2 lærere pr. hold med 16 elever.
Eleverne kan fortsætte til "Vi Laver Musik", når de er klar til det.

Her er ”Ind i Musikken”:
Hanssted Skole, Lykkebo Skole, Gerbrandskolen, Dyvekeskolen, Sundbyøster Skole, Skolen på Islands Brygge, Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole.

Der er løbende tilmelding og oprettelse af hold.Vi laver Musik

På dette trin laver vi musik og lyd med krop og stemme, bevægelse og instrumenter. Vi leger med musikalitet, øre og rytmesans. Alle børn oplever at lave musik med instrumenter, som er særligt udviklede til børn ("børneinstrumenter").

Hermed introduceres børnene til forskellige måder at spille på, og motiveres for et senere valg af deres eget, personlige instrument. Vi begynder også med noder og lærer flere musikalske begreber at kende.

Det er afgørende for M4AK, at børnene får lyst til lave musik i fællesskab med andre.

For børn i 2. klasse. 2 lærere pr. hold med 16 elever.
Eleverne kan fortsætte til "Vi Spiller Musik" når de er klar til det.

Her er ”Vi laver Musik”:
Hanssted Skole, Lykkebo Skole, Gerbrandskolen, Dyvekeskolen, Sundbyøster Skole, Skolen på Islands Brygge, Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole.

Der er løbende tilmelding og oprettelse af hold.


Image

Vi spiller Musik

I ”Vi spiller Musik” inviterer vi ind til et musikalsk fællesskab, hvor vi lærer at spille, mens vi gør det.
Nogle børn fortsætter eller begynder med børneinstrumenter (særlige instrumenter udviklet til børn), mens andre måske er klar til at vælge deres personlige sammenspils-instrument (saxofon, klarinet, trombone, violin osv.). Det er vigtigt for os at forfølge det enkelte barns lyst.

”Vi spiller Musik” fungerer som et fælles hold og der tilknyttes en lærer for hver ca. 4-5 tilmeldte elever. Lærerne kommer med forskellige kompetencer og eleverne kan fx møde en strygerlærer (violin eller cello), en træblæser-lærer (fløjte/klarinet/saxofon), en messinglærer (trompet/horn/basun/tuba), en guitar eller en slagtøjslærer (percussion/xylofon/marimba). Holdet vil ofte deles i mindre grupper, når vi skal lære at spille noget, som vi skal bruge til vores numre.

Vi spiller Musik giver alle en vigtig rolle at fylde ud, for at vi kan lave en god optræden med et show, en forestilling eller en koncert. Vi ønsker at styrke det enkelte barns evne til at udtrykke sig kreativt og musikalsk. Vær med i ”Vi spiller Musik” og prøv noget helt nyt.

Musik for Alle København leverer børneinstrumenter til undervisningen, men når barnet vælger et personligt instrument, skal man selv påregne køb eller leje.

For børn i 3. – 6. klasse.
Børn i 2. klasse skal henvises fra vores ”Vi laver Musik”-hold.

Her er ”Vi spiller Musik”:
Hanssted Skole, Lykkebo Skole, Gerbrandskolen, Dyvekeskolen, Sundbyøster Skole, Skolen på Islands Brygge, Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole.

Der er løbende tilmelding og oprettelse af hold.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
M4AK-leder Henrik Nedergaard,
Mobil: 4280 3090
Mail: mail@m4ak.dk

Stacks Image 47