Musik for Alle København – M4AK

Hvem er vi:
Foreningen "Musik for Alle København M4AK" har til formål at udvikle grundlaget for amatørmusik i Danmark, få flere til at begynde at spille og spille sammen med andre.


Hvad gør vi: 
Vi udbyder instrumentalundervisning for orkester- og sammenspilsinstrumenter som gruppebaseret undervisning. At musicere sammen er centralt.


Undervisningstilbud:
For børn:
På en række skoler i København inviterer vi børn fra 0. – ca. 6. klasse med i nye fællesskaber
omkring musikken.
1. ”Ind i musikken” - den første leg med musikken. For børn i 0. og 1. klasse
2. ”Vi laver Musik” – fortsat leg og begyndende spil på børneinstrumentarium. For børn i 1.
og 2. klasse
3. ”Vi spiller Musik” – Vi lærer at spille sammen på instrumenter. For børn i 2. – 6. klasse
På en række skoler i København inviterer vi børn fra 0. – 5. klasse med i nye fællesskaber omkring musikken.
1. ”Ind i musikken” - den første leg med musikken. For børn i 0. – 2. klasse
2. ”Vi laver Musik” – fortsat leg og første møde med instrumenter. For børn i 1. - 2. klasse
3. ”Vi spiller Sammen” – Instrumentgrupper og fællesspil på hold. For børn i 2. – 5. klasse

For voksen med barn:
”Generationer spiller sammen” – voksen og barn spiller sammen.
Instrumentgrupper og fællesspil på hold.

For voksne:
”Vi spiller Sammen” – Instrumentgrupper og fællesspil på hold.


Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
M4AK-leder Henrik Nedergaard,
Mobil: 4280 3090
Mail: mail@m4ak.dk

Stacks Image 55