Regler for ind- og udmelding, betaling og deltagelse i M4AKs aktiviteter.

1. Tilmelding sker elektronisk via M4AKS hjemmeside. Ved tilmeldingen accepterer man de til enhver tid gældende regler, som er vedtaget af bestyrelsen.

2. Tilmelding kan ske så længe der er ledige pladser på det ønskede hold. Er der ikke ledige pladser, tilbydes man et alternativt hold af M4AK, eller man sættes på en venteliste.

3. Tilmelding sker løbende så længe der er ledige pladser, men deltagelse kan først begynde, når deltagerbetalingen er modtaget af M4AK. Deltagere optages i den rækkefølge, de tilmelder sig.

4. For alle aktiviteter tilmelder man sig for en hel sæson ad gangen. Når den tildelte plads er bekræftet af M4AK, er tilmeldingen bindende for hele perioden. Betaling sker med det fulde beløb før holdstart, eller som 2 rater pr. 1. september og 1. januar. Ved manglende betaling kan deltagelsen stoppes umiddelbart. Den 1. rate skal være betalt inden første undervisningsgang.

5. Udmelding kan kun ske med udgangen af december måned, hvorved betaling for foråret returneres eller bortfalder.

6. Tilmelding kan fortrydes indtil 14 dage før undervisningsstart og deltagerbetalingen tilbagebetales.

7. Manglende fremmøde til undervisningen fritager ikke for betaling.

8. M4AK forbeholder sig mulighed for at flytte undervisningen med 4 ugers varsel, ligesom underviseren kan ændres før og under kurset, hvis særlige omstændigheder taler for det.

9. Aflyses undervisningen af M4AK, erstattes timerne normalt ved forlængelse af semesteret. Er dette ikke muligt, refunderes deltagerbetalingen forholdsmæssigt ved sæsonens afslutning. M4Ak kan dog have 2 aflysninger på en sæson uden refundering af deltagerbetaling.

10. Deltagere skal selv sørge for instrument til 1. undervisningsgang. M4AK giver gerne råd vedr. anskaffelse/leje af instrument.

Vedtaget på generalforsamling, 21. marts 2019.